Societatea Română de Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie îşi propune să contribuie la sprijinirea şi îmbunătăţirea pregătirii profesionale în domeniul ultrasonografiei în OG a tinerilor specialişti, la susţinerea şi impulsionarea cercetărilor ştiinţifice efectuate de aceştia, la perfecţionarea activităţii desfăşurate în acest domeniu, în sensul armonizării acesteia cu standardele Uniunii Europene.

În acest scop, societatea îşi concretizează eforturile în organizarea de manifestări ştiinţifice, cu participarea unor personalităţi competente din ţară şi străinătate. Aceste activităţi sunt organizate în cooperare cu Facultăţile de Medicină și diverse companii care o susțin.