Cotizații

Statut / StatusCotizație
Medic primar/specialist500 RON
Medic rezident 250 RON

Termene limită

Înregistrare cu taxă redusă: TBD

Înregistrare online: TBD

Trimitere rezumate: TBD

ÎNSCRIERE MEMBRI SRUOG

Înscrierea se poate realiza prin transmiterea formularului (descărcați aici) completat și semnat pe adresa sruog2021@gmail.com

Cotizațiile se pot achita prin transfer bancar:

  • Beneficiar: Societatea Română de Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie (SRUOG), cu sediul in Bucuresti, CUI 34538909
  • Cont IBAN: RO32BRDE445SV40322414450, cont deschis la BRD Bucuresti

După efectuarea plății vă rugăm să trimiteți dovada achitării cotizației de membru  pe adresa sruog2012@gmail.com

 

Prin statusul de membru SRUOG veți avea următoarele beneficii:

  • Înregistrare cu taxă redusă la evenimentele societății
  • Acces la informații de ultimă oră

Ne face placere sa va informam ca incepand cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“GDPR”).

Dorim sa va anuntam ca respectam prevederile Regulamentului UE privind confidentialitatea si protectia datelor cu caracter personal, aliniindu-ne noilor cerinte.

Va informam faptul ca Societatea Romana de Ultrasonografie in Obstetrica si Ginecologie colecteaza doar date asociate persoanelor fizice/ juridice in contextul in care ne sunt solicitate servicii pentru a caror livrare avem nevoie de aceste informatii, fiindu-ne necesare in intersul legitim al dumneavoastra.

In contextul participarii la un congres medical pentru validarea creditelor EMC de catre Colegiul Medicilor din Romania sunt necesare date obligatorii precum nume, prenume, CNP, specilalitate medicala, loc de munca si grad profesional. Alte date precum adresa de e-mail și numărul de telefon ne sunt necesare pentru a va transmite informatii legate de desfasurarea unei manifestari medicale spre Exemplu: locatie, deadline inregistrare sau trimitere lucrari stiintifice.

Precizam ca datele dumneavoastra nu vor fi instrainate de noi catre nici un tert si vor fi folosite numai in scopul in care au fost transmise.

In situatia in care veti alege sa platiti cu cardul unul dintre servicii, precizam ca instrumental de plata electronica este unul sigur si ca noi nu stocam astfel de date (detalii card, conturi bancare) iar platile se realizeaza numai in interfetele securizate care apartin institutiilor bancare.

Va informam ca aveti posibilitatea de a reveni asupra deciziei acceptului de comunicare in orice moment si totodata puteți solicita orice informatii suplimentare referioare la datele dumneavoastra, contactându-ne la sruog2012@gmail.com

 

_____________________________________________________________________

 

We are pleased to inform you that starting with May 25, 2018, the European Regulation 2016/679 regarding the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data (“GDPR”) becomes applicable. We would like to inform you that we comply with the provisions of the EU Regulation on the confidentiality and protection of personal data, in line with the new requirements.

We inform you that Societatea Romana de Ultrasonografie in Obstetrica si Ginecologie  collects only data associated with the natural / legal persons in the context in which we are required services for whose delivery we need this information, being necessary in your legitimate interest. In the context of attending a medical congress for the validation of CME credits by the Romanian College of Physicians, mandatory data such as name, first name, PNC, medical speciality, job and professional degree are required. Other data such as e-mail address and telephone number are required to send you information related to the development of a medical manifestation to Example: location, deadline registration or sending scientific papers. Please note that your data will not be transferred to us by any third party and will only be used for the purpose for which they were transmitted. In case you choose to pay with the card one of the services, we specify that the electronic payment instrument is a secure one and that we do not store such data (card details, bank accounts) and the payments are made only in the secure interfaces belonging to the banking institutions.

We inform you that you have the possibility to return to the decision of the communication acceptance at any time and at the same time you can request any additional information regarding your data, by contacting us at sruog2012@gmail.com